Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัดอุดรธานี(ยุคก่อนประวัติศาสตร์)

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบ ว่า 
บริเวณพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน 
เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี 


จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน 
และภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ 
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับนับถือ
ในวงการศึกษา ประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
ที่จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง
 และอาจถ่ายทอดความเจริญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้น
ที่เก่าที่สุดของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น