Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ศาลหลักเมือง อุดรธานี

ศาลาหลักเมืองอุดรธานี
Udon Thani city hall.
หรือที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี  เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะพากันมาสักการบูชา  ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี   ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆ อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่   หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง  และท้าวเวสสุวัณ  ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป Known as the main shrine reserved. Is centered on respect and faith. County residents who often came to worship. City Pillar Shrine in Bangkok. The other important sacred. As offering a high admiring question. Luang Pho Buddha. And Dame Vaisramana The belief in the sacred and the prosperity of each side vary.ตามประวัติกล่าวว่า  ศาลหลักเมืองอุดรธานีนั้นสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2502  โดยอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นเมือ พ.ศ.2436  มาสถิต  ณ  เสาหลักเมืองนี้ด้วย  องค์เสาหลักเมืองทำขึ้นด้วยไม้คูณยาว  5  เมตรเศษ  และฝังลึกลงไป 3 เมตร  มีการบรรจุแผ่นยันต์และแก้วแหวน  เงิน  ทองต่างๆเป็นจำนวนมากไว้ใต้ฐานเพื่อเป็นสิริมงคล  The history says that New shrine was built for the first year 2502 by invoking the spirit of Major General HRH her family. Krom Prachaksinlapakhom sharp. Who founded the city in 2436 to be mounted when the Bangkok city pillar as well. The city pillar made ​​of wood scraps multiply 5 meters long and 3 meters deep and is packaged ciphers sheet glass, gold and silver ring under the base for a lot of luck.

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2542  ได้มีการสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมไป  ตัวอาคารของศาลหลักเมืองจะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ผสมผสานศิลปะแห่งภาคอีสาน  ให้เป็นที่สักการะขอพรของชาวอุดรธานีสืบมา Later in the year 2542 a new shrine was built to replace the original decay. The building of the shrine is an architectural Thailand. Combining the art of the East. As the wishes of the people of Bangkok dating worship.
รูปภาพจากhttp://www.moohin.com/108tripsboon/108trips054c012.shtml

นอกจากนี้บริเวณศาลหลักเมืองยังมีรูปปั้นท้าวเวสสุวัณ 1 ใน 4  ของท้าวจตุโลกบาลผู้ปกครองเหล่าอสูร  และยักษ์  ตลอดจนภูตผีปีศาจทั้งหลายอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุดร  ที่ได้เชิญมาประดิษฐานไว้หลังการสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามาสักการะศาลหลักเมืองอุดรธานีนั้นสามารถบูชาและกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ได้ในหนเดีย Also, the shrine has a statue of Thao Thao Ewssuwann Htuolkbal one in four parents are ogres and giants, as well as a symbol of their IMP Awards. The invitation to be enshrined after the creation of the new shrine. So it is said that the worship of Udon Thani City Pillar Shrine, and respectfully request that the divine blessings in the third set alone.

สถานที่ตั้งLocation. 
บริเวณทุ่งศรีเมือง  อ.เมือง จ.อุดรธานี At Thung Sri Muang Udon Thani

ความเชื่อและวิธีการบูชา Beliefs and ways of worship.

มีผู้นิยมมาสักการะศาลหลักเมืองเพื่อขอพรให้ชีวิตมั่นคง  ราบรื่นทั้งการงานและการเงิน โดยมีเคล็ดความเชื่อว่าหากเข้าประตูใดให้ออกประตูนั้น จะทำให้ได้อานิสงส์มากยิ่งขึ้น  ส่วนการสักการะพระพุทธโพธิ์ทองนั้นเชื่อว่าจะทำให้มีร่มโพธิ์ร่มไทร  มีผู้ใหญ่สนับสนุน  ค้ำจุน  โดยผู้ที่มาสักการะมักเก็บใบโพธิ์ที่หล่นอยู่หลังคาไปบูชาเพื่อเป็นมงคลด้วย  และการบูชารูปปั้นของท้าวเวสสุวัณนั้นถือว่าคือการขอพรให้ศัตรูหมู่มารหรือผู้มาคิดร้ายให้แพ้ภัยตัวเอง  หรือกลับใจมาเป็นมิตร People worship shrine to seek blessings for his stable. Both smooth and finance. Your belief is that if he does make it out the door and then the door. Would have benefited even more. The Pho Buddha is believed to be the guardian Adult support is sustained by the sacrifices usually dropped roof to keep Bo leaves to a sacred altar with The idolatry of Dame Ewssuwann is considered a blessing among the enemy or the devil is a bad idea to get into trouble themselves. Repent or be friendly.

เทศกาลงานประเพณีมีพิธีบวงสรวงสักการะในวาระสำคัญของเมืองทุกครั้ง   เช่นในเทศกาลสงกรานต์  เทศกาลปีใหม่  หรืองานประจำปีทุ่งศรีเมือง (ประมาณวันที่  1-15 ธันวาคม ของทุกปี) Festival worship with sacrifice in the agenda of the city at all times. Such as the Songkran Festival or the annual Ableton. (Estimated at 1 to 15 December of each year).
รูปภาพจากhttp://www.moohin.com/108tripsboon/108trips054c012.shtml

ขอขอบคุณรูปภาพและบทความข้อมูลจาก
 http://www.moohin.com/108tripsboon/108trips054c012.shtml

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น