Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

วัดโพธิสมภรณ์
วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง 

ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง 

เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 

โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร 

ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด 

ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ 

ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” 

ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น