Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สวนลิงกุมภวาปี

ในเขตเทศบาลตำบลกุมภวาปี 
มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ และเป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป คือ สวนธรรมชาติ สวนลิง ” 
 Kumphawapi district.A major recreational attractions. And is known by the common people's garden "Monkey Park". 

เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของลิงมาแต่โบราณกาล
สวนธรรมชาติ (สวนลิง) มีพื้นที่ 10 ไร่เศษ 
Because this place is home to monkeys, but old.
Nature Park (Lincoln Park) occupies 10 rai.

 รูปภาพจาก sarakramphotoclub
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดงเมือง ปัจจุบันมีลิงประมาณ 250 ตัว 
ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณสวนลิง 
เทศบาลตำบลกุมภวาปีได้ปรับปรุงบริเวณสวนธรรมชาติ 
(สวน ลิง) ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
Located in Moo 9 Ban Dong town.Currently, there are about 250 monkeys.Who lives in Lincoln Park.
District Kumphawapi improve the garden.

(Lincoln Park) is a recreation of the public.
 รูปภาพจาก sarakramphotoclub

และยังใช้เป็นสถานที่สำคัญสำหรับจัดงานประเพณีต่างๆ
เช่น งานประเพณีสงกรานต์ 
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ เป็นต้น
And also used as a landmark  event for various usages.Such as Songkran 
Candle festival Lent etc etc..
 รูปภาพจาก sarakramphotoclub
ความเป็นมาของสวนลิง
History of Lincoln Park.
ลิงในสวนธรรมชาติผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานว่าเป็นลิงอาถรรพ์ เป็นลิงเจ้าปู่ มีผู้พยายามจะขโมยลิงไปเลี้ยง
โดยเปิดประตูรถยนต์ไว้และวางอาหารไว้ในรถ
ลิง เข้าไปก็ปิดประตูรถไว้ แต่ก็นำไปได้ไม่นานต้องนำลิงคืนสู่ธรรมชาติ เพราะมีเหตุอาเพศเกิดขึ้น
Monkeys in nature elders recount thatThe monkey mystery As monkeys  aged man adored by people
There are those who try to steal to feed the monkeys.
By opening the car door and put it in the car.
The monkey is off the car.
But it did not long to be the monkey back to nature
Because the miracle of birth..
 รูปภาพจาก sarakramphotoclub
ลิงในสวนธรรมชาติตามที่สังเกตมี 3 กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคลุมพื้นที่ด้านหลังสวนธรรมชาติ กลุ่มที่สองคลุมพื้นที่ด้านตะวันออก กลุ่มที่สามคลุมพื้นที่ด้านตะวันตก แต่ละกลุ่มจะมีจ่าฝูง
และออกหากินในแต่ละพื้นที่ไม่ก้าวก่ายกัน
Monkeys in nature as observed with the three groups.The first group covers the area of Natural Lang.The second group covers the area to the east.
The third group covers the area to the west.
Each group has a herd.

Living in the area and not too intrusive.

 รูปภาพจาก sarakramphotoclub
สวนธรรมชาติใน ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ต้นไม้ต่างๆ ที่เห็นมาในอดีตปัจจุบันได้บางตาลงไปบ้าง
 เนื่องจากมีอายุหลายปี ส่วนมากโค่นล้มลง 
เทศบาลตำบลกุมภวาปีได้ปลูกทดแทนทุกปี แต่ถูกลิงรื้อถอน 
จะเห็นได้ว่าสวนธรรมชาติในปัจจุบัน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามหญ้า สนามกีฬา เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อจะได้รักษาเอกลักษณ์เอาไว้ 
เพื่ออนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป ให้สมดังคำขวัญของอำเภอกุมภวาปีที่ว่า กุมภวาปีเมืองน้ำตาล อุทยานวานร ดอนแก้วพุทธสถาน หนองหานสายธารแห่งชีวิต 
ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง ”
Natural garden. Current changes from the original.
Trees seen in the recent past have thinned somewhat.  Since last many years. Most of collapse.
District Kumphawapi not replanting every year.Monkeys but was dismantled.It can be seen that the garden today.The landscape turf stadium.
To provide a place to relax.People literally.
  To keep it unique.For future generations to inherit.
The motto for the district Kumphawapi that.
       "Kumphawapi city park brown ape Don Kaew Buddhist. Han River of life.  

Nature of Fine Sea Red Lotus ".

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. "กินกล้วยดีกว่า" ร้านภูฟ้า ส่งมอบความสุข ต้อนรับปีวอก ๒๕๕๙ ด้วยพรพระราชทานฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทุกคน ด้วยคติพจน์ "กินกล้วยดีกว่า" จากพรพระราชทาน ในปี ๒๕๕๙ นี้จะเห็นว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเชิญชวนให้คนไทยรับประทานกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ โดยเปรียบกับลิงที่ชอบกินกล้วย พระองค์ทรงยกตัวอย่างหนุมาน แม่ทัพลิงในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งแคล่วคล่องว่องไว สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนนาน https://web.facebook.com/PHUFASHOP/photos/a.411239625573355.95168.411231958907455/1036923149671663/?type=3&theater

    ตอบลบ