Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลก5000ปีหมายถึง แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ 
ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน 
 เป็นแหล่งที่มีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำริด 
และโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมาย 
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า 
ลายเครื่องปั้นดินเผามีอายุเก่าแก่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปัจจุบันบ้านเชียงได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ด้านวัฒนธรรม เมื่อปีพ.ศ. 2538

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น