Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ
หมายถึง วัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะ 
และเผยแพร่ธรรมะของพระอริยสงฆ์เจ้า
สาย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
เช่น วัดป่าบ้านตาด
ของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน 
(พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)
 วัดป่านาคำน้อย 
บ้านนาคำน้อย อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ของ พระอาจารย์อินทร์ถวาย 
วัดป่าบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ 
ของพระอาจารย์ทูน ขิปปันโย 
และอีกหลายวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น