Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี

หรือดอกจาน ตามภาษาอีสาน 
มีดอกสีแสดสวยงามมาก 
จะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 

 
 "Dhak flower".
Or flower dish by game.
Flower color is very beautiful display.
Will bloom during the month 
of April every year, stained wooden box.

"ดอกทองกวาว"  หรือดอกจาน ตามภาษาอีสาน เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสดสวยงามมาก จะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งมีความหมายหลายประการ คือพระนามเดิมของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

"Dhak flower" or flower dish by a game tree with orange flower color is very beautiful. Will bloom during the month of April every year. Which is significant in many respects. The Air Force is the former name of HRH her family. Krom Prachaksinlapakhom sharp.

ผู้สร้างเมืองอุดรธานีนั้น มีพระนามว่า "พระองค์เจ้าทองกอง  ก้อนใหญ่" ต้นราชกุล "ทองใหญ่" และเป็นเวลาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เคลื่อนทัพจากริมฝั่งโขงมาตั้งบ้านเมืองที่ บ้านหมากแข้ง หรือเมืองอุดรธานีในปัจจุบันเป็นเวลาเดียวกันที่ “ต้นดอกจาน” กำลังออกดอกบานสะพรั่งและออกดอกนานไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกๆ ปี 


Udon Thani is the name of the creator of the "Memoirs of the big gold" at the Royal University "gold" and as the Supreme God, her family. Krom Prachaksinlapakhom sharp. Move troops from the country to the banks of the Mekong at Makkhaeng or Udon present at the same time "plate flowers" bloom blooming and flowering time through April of each year.ชื่อวิทยาศาสตร์  Butea monosperma (Lam.) Taub.
Scientific name Butea monosperma (Lam.) Taub.

วงศ์ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE(พืชตระกูลถั่ว)

Wong LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE (legumes).

ชื่อสามัญอื่นๆในภาษาำไทย  ทองกวาว กวาว ก๋าว จอมทอง จ้า จาน ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ ทองต้น 

Other common names in Thailand dhak ษam Pa Thong Kwao glue on the gold carpet, gold plate Tagtrrmchati scratch.

ชื่อสามัญในภาษาอักกฤษ    Flame of the forest, Bastard Teak
Common names in Accra November Flame of the forest, Bastard Teak.
ลักษณะทั่วไป   ไม้ต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10 -15 เมตร เรือนยอดรูปทรงไม่แน่นอนส่วนใหญ่ ทรงกระบอกหรือทรงกลม โดยถ้าอยู่ในที่ลมแรงกิ่งและต้นจะคดงอ เปลือกต้นมีสีน้ำตาลเทาแตกและเป็นตะปุ่มตะปุ่ม 

Generalization sized deciduous tree 10 to 15 m high canopy shape, most certainly not. Cylindrical or spherical. If a strong wind in the trees and branches are bent. The bark is gray-brown and the Ta Ta button.

ถิ่นกำเนิด  อยู่ในอินเิดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Habitats in the service segment. And Southeast Asia.

  


ดอกจานมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Butea monosperma. ซึ่งไม้ในจีนัส Butea ที่รู้จักกันดีอีกต้นหนึ่งก็คือทองหลางซึ่งมีดอกสีแดงจัดเหมือนกัน (และผมคิดว่าหลายคนคงเคยกินใบทองหลางที่ใช้ห่อเมื่ยงคำคู่กับใบชะพลู) ใบของต้นดอกจานเป็นใบประกอบสามใบ โดยใบย่อยมีขนาดใหญ่กว่าใบทองหลาง ใบย่อยกลางรูปร่างค่อนไปทางกลม ส่วนอีกสองใบด้านข้างค่อนไปทางวงรี บางใบมีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือของผู้ใหญ่ที่มือใหญ่ๆ อีก เคยได้ยินมาว่าบางท้องที่นำเอาใบดอกจานมาห่อขนมพวกขนมสอดไส้ ขนมกล้วย ขนมมันในยามใบตองขาดแคลน  ไม้ในจีนัส Butea นี้บางครั้งปลูกเพื่อใช้เลี้ยงครั่ง ซึ่งครั่งก็นำมาใช้ในการทำครั่งสำหรับผนึกตรา และเชลแลกซ์ย้อมไม้

The scientific name plate flower Butea monosperma., Which is not well known in the genus Butea tree Erythrina is a red flower arrangements as well. (And I think many people would have used the package once it leaves Erythrina leaves to plu Yong-word pairs) leaves of the flower is a licensed three plates. The leaves are larger than the sub-Lang. Leaves towards the middle of circular shape. The other two sides towards the oval. Some leaves are larger than the palm of an adult hand, the other had heard that some areas take leaves dish comes wrapped candy as dessert stuffed with sweet banana dessert it in the banana shortage in wood genus Butea sometimes grown for the banquet. shellac This time, it used to make time for sealed. Michael Lax and stained wood.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น