Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
หมายถึง กล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่ผลิตและผสมพันธุ์ 
โดยนายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูน 
เกษตรกรนักวิชาการชาวจังหวัดอุดรธานี 
เจ้าของสวน“กล้วยไม้หอมอุดรแสงตะวัน” 
ซึ่งได้ทำการผสมพันธุ์กล้วยไม้ได้พันธุ์ใหม่ 
 มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีกลิ่นหอมในตอนเช้า
กลีบดอกสีเหลืองปนน้ำตาล สวยงามมาก 
ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ออกดอกตลอดปี ฯลฯ
ได้รับการยกย่องจาก นักวิชาการกล้วยไม้ทั่วประเทศ 
โดยได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์จากสมาคมกล้วยไม้โลก
ที่ประเทศอังกฤษ ทำให้จังหวัดอุดรธานีมีชื่อเสียง
ในฐานะพื้นที่ผลิตกล้วยไม้หอมชื่อ “มิสอุดรซันไฌน์”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น